SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/005 | 4450 Tiszalök Ady Endre utca 35.

Intézmény logo

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Rugalmas tanulási utak

Rugalmas tanulási utak

Rugalmas tanulási utak

A szakképzésről szól 2019. évi LXXX. törvény három, egymáshoz szemléletmódjában és módszertanában szervesen kapcsolódó program elindítását teszi lehetővé a szakképzésen belül az olyan fiatalok számára, akik lemaradtak a tanulásban, esetleg nem sikerült az alapfokú végzettséget megszerezniük, kudarcélményekkel, kompetenciahiánnyal küzdenek, a pályaválasztásukat illetően bizonytalanok. Mindhárom program a diákok egyéni fejlődését szem előtt tartva munkálkodik azon, hogy az adott program céljának megfelelő szintre tudja eljuttatni a résztvevő fiatalokat. A három, rugalmas tanulási utat képviselő program:

 • orientációs fejlesztés (előkészítő évfolyam a szakképző iskolában)
 • dobbantó program
 • műhelyiskola.

Iskolánk esetében a dobbantó programba és műhelyiskolába jelentkezhetnek a tanulók, illetve a képzésben részt venni kívánó felnőttek.

Dobbantó program

A dobbantó program keretében szervezett alapkompetencia-fejlesztés célja, hogy az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 16. életévüket betöltött fiatalokat (és idősebbeket) felkészítse a szakmatanulásra. A dobbantó program kimeneti követelménye tehát, hogy az érintett diák megtalálja a számára vonzó részszakmát, valamint rendelkezzen e részszakma tanulásának megkezdéséhez szükséges kompetenciákkal.

Főbb jellemzői:

 • a képzési idő rugalmas, addig tart, ameddig a tanuló felkészül a műhelyiskolai továbblépésre
 • kis létszámú (5-8 fős) csoportok
 • a tanév során bármikor be lehet kapcsolódni, illetve műhelyiskolában kilépni
 • heti óraszám: 30 óra/hét
 • NEM az általános iskolai tananyag pótlása a cél, hanem a részszakma tanulásának megalapozása a megfelelő alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésével
 • nincsenek hagyományos tantárgyak és osztályzat sincs, fejlesztő értékelés zajlik
 • a programban részt vevő tanuló ösztöndíjra jogosult, amelynek mértéke a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban járó ösztöndíj fele (hat igazolatlan óra elérése esetén a tanév hátralévő részében már nem jár ösztöndíj)
 • dobbantó programot követően a részszakma megszerzését igazoló szakmai bizonyítvány (műhelyiskola elvégzése) államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít

Műhelyiskola

A műhelyiskolában azok a fiatalok (és idősebbek) tudnak részszakmát szerezni, akik lemorzsolódnának és végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből, illetve korábban már lemorzsolódott, szakmával nem rendelkező fiatalok is bekapcsolódhatnak a műhelyiskolába. A részszakma elsajátítása egy mester mellett, tényleges munkakörülmények között történik (iskolai tanműhelyben vagy munkahelyen) pedagógiai mentor támogatása mellett. Alapfokú végzettséggel nem rendelkező tanuló a dobbantó program elvégzését követően, míg alapfokú végzettség birtokában 16. életévét betöltött tanuló folytathat tanulmányokat műhelyiskolában.

Főbb jellemzői:

 • képzési idő: minimum 6 hónap, maximum 24 hónap; akkor ér véget, amikor a mester (és a mentor) véleménye alapján a tanuló felkészült a vizsgára
 • kis létszámú (1-5 fős) csoportok
 • a képzés bármikor indítható és bármikor lehet csatlakozni a csoporthoz
 • heti óraszám: 30 óra/hét
 • a képzés gyakorlatorientált, az elmélet és a gyakorlat szervesen integrálódik
 • közismereti tartalom nincs, a tanuló kompetenciáinak fejlesztését a mentor végzi
 • értékelés, minősítés nem alkalmazható
 • a programban részt vevő tanuló ösztöndíjra jogosult, amelynek mértéke a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban járó ösztöndíj fele (hat igazolatlan óra elérése esetén a tanév hátralévő részében már nem jár ösztöndíj)

Iskolánk által kínált részszakmák:

 • bolti előkészítő
 • fémipari gyártás előkészítő
 • szobafestő

Partnereink

SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

4450 Tiszalök Ady Endre utca 35.

Telefon: +36701995636

E-mail: titkarsag@teleki-tlok.edu.hu

OM azonosító: 203045/005


2024Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium