SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/005 | 4450 Tiszalök Ady Endre utca 35.

Intézmény logo

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Az adat leírása

Adat

a)         a szakképző intézmény

aa) hivatalos nevét,

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

a)         a szakképző intézmény

ab) székhelyét és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyeit,

Székhely: 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.

Telephely: 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17.

a)        a szakképző intézmény

ac) adószámát, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító számát, KSH statisztikai számjelét,

Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078

KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15

 

a) szakképző intézmény

ad) telefonszámát, e-mail címét, faxszámát és honlapjának címét (a továbbiakban együtt: elérhetőség),

Telefonszám: +36-42-278-456

E-mail: titkarsag@teleki-tlok.edu.hu

Honlap: https://telekitiszalok.hu

a)        a szakképző intézmény

ae) alapító okiratának keltét, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat számát, keltét és az engedélyező hatóság nevét,

Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

b)   a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusát, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatait és - az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján - a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utónevét, beosztását és elérhetőségét,

Kulturális és Innovációs Minisztérium

központi költségvetési szerv

Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.

Adószám: 15309271-2-41

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 309271

KSH statisztikai számjel: 15309271-8411-311-01

Telefonszám: +36-1-795-1700

Fax: +36-1-550-3944

E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita

Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök

Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:

Telefonszám: +36-1-477-5942

E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

c)   a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatait,

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

Adószám: 15832070-2-15

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078

KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15

Telefon: +36-42-512-371

Email:  info@nyszc.hu

Honlap: https://nyszc.hu/

d)   - az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján - a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét,

Főigazgató: Gurbánné Papp Mária

Elérhetősége: Telefon: +36 42 512 371

                       E-mail: gurbanne@nyszc.hu

Kancellár: Pájer Attila

Elérhetősége: Telefon: +36 42 512 371

                       E-mail: pajer@nyszc.hu

Igazgató: Kiss László

Elérhetősége: Telefon: +36-70-198-0056

E-mail: kiss.laszlo@nyszc.hu

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az adat leírása

Adat

e)         feladatellátási helyenként - az oktatás munkarendje szerinti bontásban - az elérhető

szakmák megnevezését és azonosítóját,

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35)

nappali munkarend:

5 1041 15 06 Logisztikai technikus

5 1041 15 06 Postai üzleti ügyintéző

5 0413 18 01 Közszolgálati technikus

4 0732 06 03 Burkoló

4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 08 Kőműves

4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő

4 0416 13 02 Bolti előkészítő (Kereskedelmi értékesítő részszakma)

 

munkarend nélküli oktatás:

5 1012 21 01 Fodrász

5 1012 21 02 Kéz- és lábápoló technikus

5 1012 21 03 Kozmetikus technikus

5 1041 15 06 Logisztikai technikus

5 1041 15 06 Postai üzleti ügyintéző

5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus

4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő

4 0732 06 02 Bádogos

4 0732 06 03 Burkoló

4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 08 Kőműves

4 0732 06 11 Szárazépítő

4 0732 06 13 Szigetelő

4 0732 10 03 Épület- és szerkezetlakatos

4 0715 10 08 Hegesztő

4 0722 08 01 Asztalos

4 0723 16 03 Divatszabó

5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

 

Tanműhely (Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17.)

nappali munkarend:

4 0732 06 03 Burkoló

4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 08 Kőműves

4 0715 10 08 Fémipari gyártás előkészítő (Hegesztő részszakma)

4 0732 06 05 Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó részszakma)

 

 

f)         a felvehető legmagasabb tanulólétszámot.

nem releváns

1.         a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/01_felveteli_tajekoztato_2023_c75e7ec7c0.pdf

2.         a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/02_344_1_2_f672819c71.pdf

3.         a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezményeket, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/03_344_1_3_d614fb36ab.pdf

4.         a szakképző intézménnyel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/344_1_4_09c0b88c28.pdf

5.         a szakképző intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

nyitvatartási rend
jelentősebb rendezvények időpontjai

6.         a szakképző intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét,

szakmai program
szervezeti és működési szabályzat

házirend

7.         a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettségét,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/07_344_1_7_1_006c8cda91.pdf

8.         az osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/08_344_1_8_563735a681.pdf

9.         a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/09_344_1_9_0902a4f924.pdf

10.       az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejét,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/344_1_10_73c710b263.pdf

11.       - évenként feltüntetve - az érettségi vizsga átlageredményeit,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/11_344_1_11_87787a3e76.pdf

12.       az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségét.

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/12_344_1_12_1_d49ca8aa0c.pdf

13.Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

nem releváns

5.       14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

B/2021/000928

15.              Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

nem releváns

16.   16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai)

nem releváns

17.   17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/13_163104_PALYAZAT_a1e1a7af2f.pdf

18.   18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

nem releváns

Gazdálkodási adatok

Archívum

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok (módosítva: 2023.11.28.)

Az adat leírása

Adat

e)         feladatellátási helyenként - az oktatás munkarendje szerinti bontásban - az elérhető

szakmák megnevezését és azonosítóját,

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35)

nappali munkarend:

54 345 01 Közszolgálati ügyintéző

54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

5 1041 15 06 Logisztikai technikus

5 1041 15 06 Postai üzleti ügyintéző

5 0413 18 01 Közszolgálati technikus

4 0732 06 03 Burkoló

4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 05 Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó részszakma)

4 0732 06 08 Kőműves

4 0715 10 08 Hegesztő

4 0715 10 08 Fémipari gyártás előkészítő (Hegesztő részszakma)

4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő

4 0416 13 02 Bolti előkészítő (Kereskedelmi értékesítő részszakma)

 

munkarend nélküli oktatás:

5 1012 21 01 Fodrász

5 1012 21 03 Kozmetikus technikus

5 1041 15 06 Logisztikai technikus

5 1041 15 06 Postai üzleti ügyintéző

4 0732 06 02 Bádogos

4 0732 06 03 Burkoló

4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 05 Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó részszakma)

4 0732 06 08 Kőműves

4 0732 06 11 Szárazépítő

4 0732 06 13 Szigetelő

7 0722 08 01 Asztalos

4 0732 10 03 Épület- és szerkezetlakatos

4 0715 10 08 Hegesztő

5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

4 1013 23 05 Szakácssegéd (Szakács részszakma)

4 0723 16 03 Divatszabó

 

Tanműhely (Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17.)

nappali munkarend:

4 0732 06 03 Burkoló

4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 08 Kőműves

4 0715 10 08 Fémipari gyártás előkészítő (Hegesztő részszakma)

4 0732 06 05 Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó részszakma)

 

 

f)         a felvehető legmagasabb tanulólétszámot.

nem releváns

1.         a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/01_felveteli_tajekoztato_1_774fa9ee69.pdf

2.         a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/02_344_1_2_1_5d2d879d60.pdf

3.         a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezményeket, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/03_344_1_3_1_ebe11adcbc.pdf

4.         a szakképző intézménnyel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/344_1_4_09c0b88c28.pdf

5.         a szakképző intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

nyitvatartási rend
jelentősebb rendezvények időpontjai

6.         a szakképző intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét,

szakmai program
szervezeti és működési szabályzat

házirend

7.         a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettségét,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/07_344_1_7_1_006c8cda91.pdf

8.         az osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/08_344_1_8_1_dc97025bc6.pdf

9.         a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/09_344_1_9_1_9235f77b1d.pdf

10.       az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejét,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/344_1_10_73c710b263.pdf

11.       - évenként feltüntetve - az érettségi vizsga átlageredményeit,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/11_344_1_11_1_badc59e0a4.pdf

12.       az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségét.

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/12_344_1_12_1_d49ca8aa0c.pdf

13.Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

nem releváns

5.       14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

B/2021/000928

15.              Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

nem releváns

16.   16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai)

nem releváns

17.   17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/13_163104_PALYAZAT_a1e1a7af2f.pdf

18.   18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

nem releváns


Partnereink

SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

4450 Tiszalök Ady Endre utca 35.

Telefon: +36701995636

E-mail: titkarsag@teleki-tlok.edu.hu

OM azonosító: 203045/005


2024Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium