SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/005 | 4450 Tiszalök Ady Endre utca 35.

Intézmény logo

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Az adat leírása

Adat

a)         a szakképző intézmény

aa) hivatalos nevét,

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

a)         a szakképző intézmény

ab) székhelyét és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyeit,

Székhely: 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.

Telephely: 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17.

a)        a szakképző intézmény

ac) adószámát, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító számát, KSH statisztikai számjelét,

Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078

KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15

 

a) szakképző intézmény

ad) telefonszámát, e-mail címét, faxszámát és honlapjának címét (a továbbiakban együtt: elérhetőség),

Telefonszám: +36-42-278-456

E-mail: titkarsag@teleki-tlok.edu.hu

Honlap: https://telekitiszalok.hu

a)        a szakképző intézmény

ae) alapító okiratának keltét, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat számát, keltét és az engedélyező hatóság nevét,

Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

b)   a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusát, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatait és - az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján - a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utónevét, beosztását és elérhetőségét,

Kulturális és Innovációs Minisztérium

központi költségvetési szerv

Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.

Adószám: 15309271-2-41

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 309271

KSH statisztikai számjel: 15309271-8411-311-01

Telefonszám: +36-1-795-1700

Fax: +36-1-550-3944

E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita

Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök

Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:

Telefonszám: +36-1-477-5942

E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

c)   a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatait,

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

Adószám: 15832070-2-15

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078

KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15

Telefon: +36-42-512-371

Email:  info@nyszc.hu

Honlap: https://nyszc.hu/

d)   - az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján - a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét,

Főigazgató: Gurbánné Papp Mária

Elérhetősége: Telefon: +36 42 512 371

                       E-mail: gurbanne@nyszc.hu

Kancellár: Pájer Attila

Elérhetősége: Telefon: +36 42 512 371

                       E-mail: pajer@nyszc.hu

Igazgató: Kiss László

Elérhetősége: Telefon: +36-70-198-0056

E-mail: kiss.laszlo@nyszc.hu

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az adat leírása

Adat

e)         feladatellátási helyenként - az oktatás munkarendje szerinti bontásban - az elérhető

szakmák megnevezését és azonosítóját,

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35)

nappali munkarend:

5 1041 15 06 Logisztikai technikus

5 1041 15 06 Postai üzleti ügyintéző

5 0413 18 01 Közszolgálati technikus

4 0732 06 03 Burkoló

4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 08 Kőműves

4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő

4 0416 13 02 Bolti előkészítő (Kereskedelmi értékesítő részszakma)

 

munkarend nélküli oktatás:

5 1012 21 01 Fodrász

5 1012 21 02 Kéz- és lábápoló technikus

5 1012 21 03 Kozmetikus technikus

5 1041 15 06 Logisztikai technikus

5 1041 15 06 Postai üzleti ügyintéző

5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus

4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő

4 0732 06 02 Bádogos

4 0732 06 03 Burkoló

4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 08 Kőműves

4 0732 06 11 Szárazépítő

4 0732 06 13 Szigetelő

4 0732 10 03 Épület- és szerkezetlakatos

4 0715 10 08 Hegesztő

4 0722 08 01 Asztalos

4 0723 16 03 Divatszabó

5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

 

Tanműhely (Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17.)

nappali munkarend:

4 0732 06 03 Burkoló

4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 08 Kőműves

4 0715 10 08 Fémipari gyártás előkészítő (Hegesztő részszakma)

4 0732 06 05 Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó részszakma)

 

 

f)         a felvehető legmagasabb tanulólétszámot.

nem releváns

1.         a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/01_felveteli_tajekoztato_2023_c75e7ec7c0.pdf

2.         a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/02_344_1_2_f672819c71.pdf

3.         a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezményeket, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/03_344_1_3_d614fb36ab.pdf

4.         a szakképző intézménnyel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/344_1_4_09c0b88c28.pdf

5.         a szakképző intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

nyitvatartási rend
jelentősebb rendezvények időpontjai

6.         a szakképző intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét,

szakmai program
szervezeti és működési szabályzat

házirend

7.         a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettségét,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/07_344_1_7_1_006c8cda91.pdf

8.         az osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/08_344_1_8_563735a681.pdf

9.         a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/09_344_1_9_0902a4f924.pdf

10.       az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejét,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/344_1_10_73c710b263.pdf

11.       - évenként feltüntetve - az érettségi vizsga átlageredményeit,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/11_344_1_11_87787a3e76.pdf

12.       az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségét.

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/12_344_1_12_1_d49ca8aa0c.pdf

13.Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

nem releváns

5.       14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

B/2021/000928

15.              Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

nem releváns

16.   16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai)

nem releváns

17.   17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/13_163104_PALYAZAT_a1e1a7af2f.pdf

18.   18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

nem releváns

Gazdálkodási adatok

Archívum

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok (módosítva: 2023.11.28.)

Az adat leírása

Adat

e)         feladatellátási helyenként - az oktatás munkarendje szerinti bontásban - az elérhető

szakmák megnevezését és azonosítóját,

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35)

nappali munkarend:

54 345 01 Közszolgálati ügyintéző

54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

5 1041 15 06 Logisztikai technikus

5 1041 15 06 Postai üzleti ügyintéző

5 0413 18 01 Közszolgálati technikus

4 0732 06 03 Burkoló

4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 05 Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó részszakma)

4 0732 06 08 Kőműves

4 0715 10 08 Hegesztő

4 0715 10 08 Fémipari gyártás előkészítő (Hegesztő részszakma)

4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő

4 0416 13 02 Bolti előkészítő (Kereskedelmi értékesítő részszakma)

 

munkarend nélküli oktatás:

5 1012 21 01 Fodrász

5 1012 21 03 Kozmetikus technikus

5 1041 15 06 Logisztikai technikus

5 1041 15 06 Postai üzleti ügyintéző

4 0732 06 02 Bádogos

4 0732 06 03 Burkoló

4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 05 Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó részszakma)

4 0732 06 08 Kőműves

4 0732 06 11 Szárazépítő

4 0732 06 13 Szigetelő

7 0722 08 01 Asztalos

4 0732 10 03 Épület- és szerkezetlakatos

4 0715 10 08 Hegesztő

5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

4 1013 23 05 Szakácssegéd (Szakács részszakma)

4 0723 16 03 Divatszabó

 

Tanműhely (Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17.)

nappali munkarend:

4 0732 06 03 Burkoló

4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 08 Kőműves

4 0715 10 08 Fémipari gyártás előkészítő (Hegesztő részszakma)

4 0732 06 05 Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó részszakma)

 

 

f)         a felvehető legmagasabb tanulólétszámot.

nem releváns

1.         a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/01_felveteli_tajekoztato_1_774fa9ee69.pdf

2.         a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/02_344_1_2_1_5d2d879d60.pdf

3.         a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezményeket, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/03_344_1_3_1_ebe11adcbc.pdf

4.         a szakképző intézménnyel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/344_1_4_09c0b88c28.pdf

5.         a szakképző intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

nyitvatartási rend
jelentősebb rendezvények időpontjai

6.         a szakképző intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét,

szakmai program
szervezeti és működési szabályzat

házirend

7.         a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettségét,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/07_344_1_7_1_006c8cda91.pdf

8.         az osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/08_344_1_8_1_dc97025bc6.pdf

9.         a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/09_344_1_9_1_9235f77b1d.pdf

10.       az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejét,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/344_1_10_73c710b263.pdf

11.       - évenként feltüntetve - az érettségi vizsga átlageredményeit,

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/11_344_1_11_1_badc59e0a4.pdf

12.       az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségét.

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/12_344_1_12_1_d49ca8aa0c.pdf

13.Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

nem releváns

5.       14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

B/2021/000928

15.              Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

nem releváns

16.   16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai)

nem releváns

17.   17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

https://nyir-teleki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/13_163104_PALYAZAT_a1e1a7af2f.pdf

18.   18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

nem releváns


Partnereink

  SZC logo

  Nyíregyházi Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

    4450 Tiszalök Ady Endre utca 35.

   • Telefon: +36701995636

    E-mail: titkarsag@teleki-tlok.edu.hu

    OM azonosító: 203045/005


   2023Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium